Εταιρικό Προφίλ

Σκοπός της εταιρίας

Η φιλοσοφία που περικλείει το οικοδόμημα της Παντελής Κ. Δονούπογλου Α.Ε. βασίζεται στην συνισταμένη δύο πάγιων επιδιώξεων της:

α) Όσον αφορά τα προϊόντα, είναι αυτά να βρίσκονται σε άριστη ποιότητα, άμεση διαθεσιμότητα και τέλος να υπάρχει ποικιλία επιλογών για τον πελάτη, ενώ

β) όσον αφορά τον άνθρωπο, η εταιρεία εστιάζει στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη από καταρτισμένο και πάντα πρόθυμο προσωπικό.

Βασικό μας στόχο αποτελεί επίσης η ανάπτυξη δικτύου συνεργατών στα Βαλκάνια και την Κύπρο, η ανάπτυξη της γκάμας προϊόντων στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου και εργαλείων.

Εταιρική ευθύνη

Υπεύθυνα δηλώνω ότι αναγνωρίζω, αποδέχομαι, σέβομαι και εφαρμόζω:

1. Τις αρχές και τα θεμελιώδη δικαιώματα εργασίας, όπως έχουν καθοριστεί από την Παγκόσμια Οργάνωση Εργασίας, τον Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

2. Εξειδικευμένη εκπαίδευση στο προσωπικό σε ότι αφορά τα τεχνικά θέματα που έχουν σχέση με τη διαδικασία παραγωγής, σε καθεστώς υγιών και ασφαλών συνθηκών εργασίας. Ευαισθησία στην ενδεικνυόμενη περιβαλλοντική προστασία.

3. Κανόνες εντοπισμού των κινδύνων που ελλοχεύουν στις διαδικασίες παραγωγής του είδους που προσφέρω με ιδιαίτερη έμφαση και σημασία στην έννοια πρόληψης του ατυχήματος και του επαγγελματικού κινδύνου.

4. Σχέσεις ενθάρρυνσης της πληροφόρησης και συνεννόησης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και προώθησης της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας με τους εργαζόμενους.

5. Την εθνική περιβαλλοντική και εργατική νομοθεσία και των καθορισμένων από την εθνική ή/και τις κλαδικές, ειδικές, τοπικές συλλογικές συμβάσεις ορίων αμοιβής. Ίσες αποδοχές για την ίδια εργασία σε ίδιες συνθήκες εργασίας.

6. Τους συμφωνηθέντες όρους απασχόλησης και εργασίας.

7. Ενέργειες κοινωνικά υπεύθυνες σε περίπτωση ανασυγκρότησης αναδιάρθρωσης της επιχείρησης ή επένδυσης με πιθανές σοβαρές κοινωνικές συνέπειες.

8. Τις θεμελιώδης αρχές της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα της αντίθεσης στην παιδική εργασία καθώς και της στήριξης των μέτρων που έχουν ληφθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς στο χώρο του παγκόσμιου εμπορίου.

Μοιραστείτε το άρθρο.....Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on linkedin
Linkedin
Share on email
Email