Πλοία: η παρακολούθηση κατάστασης στη ναυτιλία

  • 0

Πλοία: η παρακολούθηση κατάστασης στη ναυτιλία

Category : Νέα

“Η συντήρηση βάσει της κατάστασης των μηχανημάτων (CBM) είχε θαυματουργά αποτελέσματα στον κατασκευαστικό κλάδο. Τώρα, η SKF επισπεύδει την παροχή συστημάτων CBM στο ναυτιλιακό κλάδο SKF.”, αναφέρει ο David Johansson, επικεφαλής του Τμήματος Ανάπτυξης Ναυτιλίας της SKF.

Η συντήρηση βάσει της κατάστασης είναι μια δοκιμασμένη και αξιόπιστη τεχνική στον κατασκευαστικό κλάδο. Συμβάλλει στη βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας των μηχανημάτων και διασφαλίζει την έγκαιρη και ακριβή επισκευή τους μέσω της συνεχούς παρακολούθησης της κατάστασής τους και του έγκαιρου εντοπισμού σφαλμάτων, πριν δημιουργηθούν προβλήματα.

Οποιοσδήποτε κλάδος χρησιμοποιεί πολλά και ξεχωριστά μηχανήματα μπορεί να επωφεληθεί σημαντικά από το CBM. Γι’ αυτό το λόγο, η SKF θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη δυναμική σε ό,τι αφορά την εισαγωγή του CBM στη ναυτιλία. Για παράδειγμα, οι ανάγκες των πελατών των ναυτιλιακών εταιρειών είναι παρόμοιες με αυτές των πελατών των κατασκευαστικών εταιρειών: βελτίωση διαδικασιών συντήρησης, αύξηση του χρόνου συνεχούς λειτουργίας και περιορισμός των εξόδων. Ωστόσο, ο φυσικός συντηρητισμός του ναυτιλιακού κλάδου σε συνδυασμό με την ανησυχία για τα θέματα αξιοπιστίας, τους πολύ αυστηρούς κανονισμούς και τις ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες, συνεπάγονται ότι η υιοθέτηση του CBM είναι σχετικά αργή.

Η SKF συνεργάζεται με κατασκευαστές εξοπλισμού πρώτης τοποθέτησης στο ναυτιλιακό κλάδο εδώ και πολλά χρόνια, βοηθώντας τους να βελτιώσουν την απόδοση των μηχανημάτων τους. Μετά τη στρατηγική εξαγορά της Blohm + Voss Industries (BVI) στη Γερμανία το 2013, έχουμε πλέον πολύ μεγαλύτερη έκθεση στην αγορά των τελικών χρηστών, χάρη στο παγκόσμιο, κορυφαίο δίκτυο συνεργατών πώλησης και σέρβις που έχουμε αποκτήσει. Η BVI είναι κορυφαία εταιρεία προμήθειας ναυτικών εξαρτημάτων, όπως τελικοί άξονες, τσιμούχες και υδροδυναμικά ρουλεμάν, και συνεργάζεται πολύ στενά με ναυπηγεία και εταιρείες διαχείρισης πλοίων.

Από πολλές απόψεις, η εξαγορά της BVI μας επέτρεψε επίσης να επιταχύνουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες CBM που παρέχουμε στο ναυτιλιακό κλάδο. Οι πελάτες επωφελούνται από την εξειδίκευση της SKF ως εταιρεία μηχανολογικής τεχνογνωσίας και την εστίαση της BVI στην κατασκευή και διαχείριση πλοίων. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή αναπτύσσουμε ακόμα πιο προηγμένα συστήματα παρακολούθησης κατάστασης, τα οποία βασίζονται σε πολύ ευρύτερες πληροφορίες που έχουμε λάβει από τελικούς χρήστες και δεδομένα εφαρμογών. Συνδυαστικά, οι λύσεις μας θα συμβάλλουν στην επίλυση των δυσκολιών που θα ανακύψουν στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της ναυτιλίας.

Μείωση εξόδων
Η ναυπήγηση υφίσταται τις ίδιες πιέσεις που υφίστανται και όλοι οι υπόλοιποι κατασκευαστικοί κλάδοι, ενώ οι πλοιοκτήτριες εταιρείες πασχίζουν να εξορθολογίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη διαχείριση των πλοίων τους. Πρέπει να ελαχιστοποιήσουν τα έξοδα, επιλέγοντας για παράδειγμα τις καλύτερες εμπορικές διαδρομές, μειώνοντας τις ταχύτητες και βελτιώνοντας την απόδοση των καυσίμων τους, ώστε να διαφυλάξουν τα περιθώρια κέρδους τους.

Παρότι οι πλοιοκτήτριες εταιρείες που δίνουν μεγάλη σημασία στο κόστος μπορεί να αντιμετωπίσουν το CBM ως περιττό έξοδο, στην πραγματικότητα ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Επενδύοντας σε τεχνολογίες CBM που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στον κατασκευαστικό κλάδο και έχει αποδειχτεί ότι μειώνουν το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων, οι πλοιοκτήτριες και οι διαχειρίστριες εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που αποφέρει η αυξημένη αξιοπιστία των μηχανημάτων. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις και στον αριθμό των ημερών που μπορεί να παραμείνει κάθε πλοίο στη θάλασσα.

Τα πλοία που υιοθέτησαν πρώτα το μοντέλο CBM είναι αυτά με τη μεγαλύτερη αξία, π.χ. κρουαζιερόπλοια, δεξαμενόπλοια, κ.λπ. Ωστόσο, βλέπουμε ότι η τεχνολογία CBM υλοποιείται σταδιακά σε ολοένα και περισσότερες κατηγορίες εμπορικών πλοίων, μικρών και μεγάλων.

Παραδοσιακά, ένα πλοίο που χρησιμοποιείται στην παράκτια ναυτιλία πρέπει να αποσύρεται από τη θάλασσα και να περνάει από δεξαμενισμό κάθε δυόμιση χρόνια, προκειμένου να γίνεται πλήρης συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων του. Για τα εμπορικά πλοία, το διάστημα αυτό είναι κατά κανόνα μεγαλύτερο και φτάνει τα πέντε χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, κάθε ημέρα που παραμένει ένα πλοίο στη δεξαμενή αντιστοιχεί σε απώλεια εσόδων.

Τα αυτοματοποιημένα συστήματα παρακολούθησης βάσει συνθηκών μπορούν, ενδεχομένως, να παρατείνουν το διάστημα μεταξύ των δεξαμενισμών, με αποτέλεσμα να περιορίζεται ο αριθμός των επισκευών μεγάλης έκτασης κατά τη διάρκεια ζωής του εκάστοτε πλοίου και να αυξάνεται ο χρόνος λειτουργίας του στη θάλασσα. Επίσης, τα συστήματα αυτά παρέχουν μεγαλύτερη σιγουριά για τη διεξαγωγή των τακτικών επισκευών και δυνατότητα προγραμματισμού των σχετικών εργασιών, έτσι ώστε να μπορούν να ολοκληρώνονται ενώ το πλοίο βρίσκεται στο λιμάνι ή εν πλω, χωρίς να επηρεάζεται η κανονική λειτουργία του.

Η συλλογή δεδομένων μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι μηχανικοί του πλοίου μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορα όργανα, όπως τις συσκευές χειρός Microlog της SKF, για να συλλέγουν δεδομένα με φορητό τρόπο, ή να χρησιμοποιήσουν online συστήματα, στην περίπτωση που υπάρχουν σταθεροί αισθητήρες τοποθετημένοι σε επικίνδυνα ή δυσπρόσιτα σημεία, οι οποίοι είναι καλωδιακά συνδεδεμένοι με μια κεντρική αίθουσα ελέγχου που βρίσκεται πάνω στο πλοίο. Έτσι, τα δεδομένα μπορούν να αναλυθούν από τους μηχανικούς του πλοίου, ή συνηθέστερα όταν πρόκειται για κρίσιμο εξοπλισμό, να μεταδοθούν σε εγκαταστάσεις στη στεριά προκειμένου να ερμηνευτούν από ειδικούς.

Προβλήματα εύρους ζώνης
Φυσικά, υπάρχουν ορισμένες σημαντικές διαφορές μεταξύ του κατασκευαστικού κλάδου και της ναυτιλίας. Η μία από αυτές έγκειται στη διαθεσιμότητα δικτυακού ή δορυφορικού bandwidth.

Εκ φύσεως, η παρακολούθηση κατάστασης παράγει μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Σε ένα κατασκευαστικό περιβάλλον, η υπερφόρτωση δεδομένων αποτελεί σπάνια πρόβλημα, καθώς υπάρχει η δυνατότητα επιτόπιας ανάλυσής τους. Σε ένα πλοίο όμως, από τη στιγμή που αυτό θα βγει εκτός της εμβέλειας των επίγειων δικτύων επικοινωνίας, η αποστολή τόσο μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω δορυφορικών συνδέσεων δεν είναι καθόλου πρακτική, ειδικά εάν πρέπει να διεκδικήσει μέρος του εύρους ζώνης που χρησιμοποιείται από εφαρμογές φωνητικής επικοινωνίας ή άλλες εφαρμογές επικοινωνίας πιο κρίσιμης σημασίας. Κατά συνέπεια, οι πληροφορίες πρέπει πρώτα να αναλύονται και να φιλτράρονται προσεκτικά και έπειτα να μεταδίδονται για ανάλυση σε επίγειο σταθμό μόνο οι πλέον σχετικές από αυτές.

Περιβαλλοντικό κίνητρο
Και δεν είναι μόνο τα δεδομένα συντήρησης που είναι σημαντικά. Το CBM διευρύνεται συνεχώς, συμπεριλαμβάνοντας και την παρακολούθηση απόδοσης. Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες χρειάζονται μεγάλη γκάμα πληροφοριών, π.χ. επίπεδα κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών, προκειμένου να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες τους.

Έτσι, ανακύπτουν νέες λύσεις που βοηθάνε στην ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Για παράδειγμα, το Turbulo BlueMon της BVI είναι ένα σύστημα παρακολούθησης εκπομπών που καταγράφει τα πάντα σε ένα σημείο. Καθώς συνδέεται σε δεδομένα θέσης GPS, το σύστημα συμβάλλει στη συμμόρφωση με τις ναυτιλιακές συμβάσεις MARPOL, έτσι ώστε εάν ένα πλοίο προσεγγίζει μια περιοχή όπου ισχύουν υψηλότερα πρότυπα εκπομπών, να αποστέλλεται ειδοποίηση στη γέφυρα προκειμένου να επανελεγχθούν τα επίπεδα εκπομπών. Τα δεδομένα παραμένουν διαθέσιμα για 24 μήνες, παρέχοντας δυνατότητα επαλήθευσης της συμμόρφωσης εκ των υστέρων.

Τόσο αυτό, όσο και άλλα συστήματα, συμπληρώνουν αυτόματα το ημερολόγιο του πλοίου. Η λειτουργία αυτή αναμένεται να γίνει πολύ πιο συνηθισμένη στο μέλλον. Προσθέτοντας αυτή την τεχνολογία σε ολόκληρο το στόλο της, μια πλοιοκτήτρια εταιρεία μπορεί να καθορίσει την περιβαλλοντική απόδοση των πλοίων της σε σχέση με τα βιομηχανικά πρότυπα ή να εντοπίσει τα πληρώματα και τα πλοία με την καλύτερη απόδοση.

Η κεντρική συλλογή δεδομένων έχει ένα ακόμα πλεονέκτημα: συμβάλλει στην αντιμετώπιση μιας συνηθισμένης τάσης στη ναυτιλία, δηλαδή στη μετακίνηση των μηχανικών μεταξύ διαφορετικών πλοίων κάθε φορά, η οποία οδηγεί σε απώλεια των εξειδικευμένων γνώσεων για κάθε σκάφος λόγω της εναλλαγής του πληρώματος.

Ανάλυση αναγκών
Η SKF μπορεί επίσης να παρέχει στις πλοιοκτήτριες εταιρείες ανάλυση των αναγκών τους, βοηθώντας τις να βελτιώσουν τις διαδικασίες συντήρησης εν πλω. Η ανάλυση αναγκών πελάτη (CNA) είναι ένα ερωτηματολόγιο που αποτελείται από περίπου 40 ερωτήσεις που απευθύνονται προς την ομάδα εργασιών συντήρησης. Προϋποθέτει τη διενέργεια συνεντεύξεων για μια ολόκληρη ημέρα, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι σχετικές πληροφορίες. Στη συνέχεια, η SKF καθορίζει το βαθμό απόδοσης της εταιρείας σε ό,τι αφορά τη συντήρηση, αποκαλύπτοντας συχνά άμεσες λύσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών και τη μείωση των εξόδων. Επιπλέον, η αναφορά προσφέρει ένα χάρτη για μελλοντικές βελτιώσεις. Η ανάλυση αναγκών πελάτη είναι μια καταξιωμένη μέθοδος που χρησιμοποιείται ευρύτατα στον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά βρίσκεται ακόμα στα πρώτα στάδια εφαρμογής της στη ναυτιλία. Παρόλ’ αυτά, μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό πρώτο βήμα για τον προγραμματισμό της εισαγωγής μιας λύσης CBM εν πλω.

Τι ακολουθεί μετά;
Η ναυτιλία δεν θα υιοθετήσει το CMB από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό στο οποίο δίνουν τη μεγαλύτερη σημασία οι μηχανικοί, ως μέσο βελτιστοποίησης της διαθεσιμότητας ενός πλοίου, είναι η αξιοπιστία. Ιστορικά, η αξιοπιστία αυτή διασφαλίζεται με οπτικές επιθεωρήσεις ή επιθεωρήσεις συντήρησης ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και η αλλαγή αυτής της κουλτούρας θα χρειαστεί χρόνο.

Η αλλαγή θα επέλθει ως αποτέλεσμα των οικονομικών πιέσεων και των αυστηρότερων κανονισμών, π.χ. σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των εκπομπών και την ασφάλεια των μηχανημάτων. Επίσης, η αλλαγή θα επέλθει από εταιρείες όπως η SKF, οι οποίες συνάπτουν στρατηγικές συμμαχίες με σκοπό την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων τεχνολογιών που θα προσφέρουν τη δυνατότητα παρακολούθησης των συνθηκών σε επίπεδο πλοίου, αλλά και στόλου.

Η μεγαλύτερη ίσως πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί των πλοίων αφορά τη διαχείριση των πολλών μηχανημάτων που διαθέτει κάθε πλοίο. Πραγματικά, σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν τόσα πολλά μηχανήματα, από τόσους πολλούς προμηθευτές, ώστε το πλοίο μοιάζει με ένα πλωτό εργοστάσιο. Η SKF, με την πολύχρονη πορεία που έχει στον κατασκευαστικό κλάδο, την εμπειρία της και τις συμμαχίες που έχει δημιουργήσει στις εφαρμογές ναυτιλίας, είναι σε θέση να προσφέρει μηχανολογικές λύσεις που θα βοηθήσουν τους κατασκευαστές εξοπλισμού να βελτιώσουν την απόδοση και την αξιοπιστία των συστημάτων τους, και τις πλοιοκτήτριες και διαχειρίστριες εταιρείες να αυξήσουν το χρόνο λειτουργίας κάθε πλοίου και κατά συνέπεια την κερδοφορία του.

Μοιραστείτε το άρθρο.....Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email