Βιομηχανικές Λύσεις

Κάθε βιομηχανία αντιμετωπίζει μοναδικές προκλήσεις, αλλά σε σχεδόν όλες τις βιομηχανικές δραστηριότητες επιδιώκεται αύξηση του χρόνου λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού, ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων για συντήρηση, βελτίωση της ασφάλειας, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας.

Με δεκαετίες εμπειρίας ως τεχνικός συνεργάτης σε κάθε σημαντική βιομηχανική δραστηριότητα, η Π. Κ. Δονούπογλου Α.Ε. δεν προσφέρει απλά προϊόντα αλλά ολοκληρωμένες λύσεις που διευκολύνουν τους πελάτες μας στην επίτευξη των στόχων τους για αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του συνολικού κόστους λειτουργίας.

Με περισσότερα από 70.000 διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες η Π. Κ. Δονούπογλου Α.Ε. καλύπτει εφαρμογές όλων των κλάδων της βιομηχανίας και της ναυτιλίας, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται:

                    

textile                    

          Βιομηχανία παραγωγής πετρελαιοειδών και αερίου          

Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας                    food-beverage

Στο πελατολόγιο μας συγκαταλέγονται βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, φαρμακοβιομηχανίες, χημικές βιομηχανίες και διυλιστήρια, χαλυβουργίες και μεταλλοβιομηχανίες, βιομηχανίες τσιμέντου και επεξεργασίας ξύλου, υαλουργίες, λατομεία και ορυχεία, βιομηχανίες χάρτου και χαρτοπολτού, βιομηχανίες πλαστικών, υφαντουργίες, κατασκευαστικές εταιρίες, ναυτιλιακές εταιρίες και ναυπηγεία, μονάδες παραγωγής ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και εταιρίες συγκοινωνιών και μέσων μεταφοράς.

Μοιραστείτε το άρθρο.....Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on linkedin
Linkedin
Share on email
Email