Κολιέδες – δεματικά και ασφάλειες

Συγκρατητικά υλικά υψηλής ποιότητας                                                                                                                                                                                                    

aba_logo

Τα υψηλής τεχνολογίας συγκρατητικά υλικά (κολιέδες και δεματικά) της ABA Σουηδίας, κατασκευάζονται σε εργοστάσια πιστοποιημένα κατά ISO 14001.

Τα προϊόντα της ABA μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν πολλές φορές, χάρη στα ανθεκτικότατα υλικά κατασκευής και τη σχεδίαση τους, αλλά και στον υψηλό και συνεχή ποιοτικό έλεγχο παραγωγής κατά ISO 9000:2000 καθώς και ISO TS 16949.

aba_collectionH ΑΒΑ ιδρύθηκε στη Σουηδία το 1896 και είναι μέλος του πολυεθνικού ομίλου Norma Group.

Συνοπτικό διαστασιολόγιο κολιέδων:

Τύπος  Εύρος διαμέτρων  Πλάτος
Mini Standard W1 από 7-8,5mm έως 15-17,5 mm 9 mm
Robust Standard W2 από 25-27 mm έως 40-43 mm 18 mm
Robust Standard W2 από 43-47 mm έως 132-139 mm 20 mm
Nova Standard W1 από 8-14 mm έως 13-20 mm 9 mm
Original Standard S20 από 15-24 mm έως 277-307 mm 12 mm

 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον Κατάλογο ABA


Ασφάλειες άξονα – οπής – Ωμέγα                                                                                              

  • Ασφάλειες άξονα κατά DIN 471 

d1 = φ άξονα (mm) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
s (mm) 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
d3= φ εσωτερ. (mm) 3,7 4,7 5,6 6,5 7,4 8,4 9,3 10 11 12 13 14 15 16
d2 (mm) 3,8 4,8 5,7 6,7 7,6 8,6 9,6 11 12 12 13 14 15 16
m (mm) 0,5 0,7 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
d1 = φ άξονα (mm) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
s (mm) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5
d3= φ εσωτερ. (mm) 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29
d2 (mm) 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29
m (mm) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,6 1,6 1,6 1,6
d1 = φ άξονα (mm) 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 44 45 46 47
s (mm) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
d3= φ εσωτερ. (mm) 30 31 32 32 33 34 35 36 37 39 41 42 43 44
d2 (mm) 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 42 43 44 45
m (mm) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
d1 = φ άξονα (mm) 48 50 52 54 55 56 57 58 60 62 65 67 68 70
s (mm) 1,8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5
d3= φ εσωτερ. (mm) 45 46 48 50 51 52 53 54 56 58 61 63 64 66
a max (mm) 6,9 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,3 7,3 7,4 7,5 7,8 7,9 8 8,1
b (mm) 5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,5 5,6 5,8 6 6,3 6,4 6,5 6,6
d2 (mm) 46 47 49 51 52 53 54 55 57 59 62 64 65 67
m (mm) 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,7 2,7 2,7
d1 = φ άξονα (mm) 72 75 78 80 82 85 87 88 90 95 100 105 110 115
s (mm) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 4 4 4
d3= φ εσωτερ. (mm) 68 71 74 75 77 80 82 83 85 90 95 98 103 108
d2 (mm) 69 72 75 77 79 82 84 85 87 92 97 101 106 111
m (mm) 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 4,2 4,2 4,2
d1 = φ άξονα (mm) 120 125 130 135 140 145 150 155 160 170 180 190 200
s (mm) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
d3= φ εσωτερ. (mm) 113 118 123 128 133 138 142 146 151 161 171 181 191
d2 (mm) 116 121 126 131 136 141 145 150 155 165 175 185 195
m (mm) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

 Ανοίξτε το κατάλογο της Beneri

  • Ασφάλειες οπής κατά DIN 472

 

 Ανοίξτε τον κατάλογο της Beneri

  • Ασφάλειες Ωμέγα κατά DIN 6799

  

d1 d2 max. s Tol. d3 d4 m Tol.
από έως Tol. h11
0.8 2.25 0.2 ±0.02 1 1.4 0.8 0.24
0 0.4
1.2 3.25 0.3 1.4 2 1.2 0.34 0.6
1.5 4.25 0.4 2 2.5 1.5 0.44 0.8
1.9 4.8 0.5 2.5 3 1.9 0.54 +0.05
0 1
2.3 6.3 0.6 3 4 2.3 0.64 1
3.2 7.3 0.6 4 5 3.2 0.64 1
4 9.3 0.7 5 7 4 0.74 1.2
5 11.3 0.7 6 8 5 0.74 1.2
6 12.3 0.7 7 9 6 0.74 1.2
7 14.3 0.9 ±0.03 8 11 7 0.94
8 16.3 1 9 12 8 1.05 +0.08
0 1.8
9 18.8 1.1 10 14 9 1.15 2
10 20.4 1.2 11 15 10 1.25 2
12 23.4 1.3 13 18 12 1.35 2.5
15 29.4 1.5 16 24 15 1.55 3
19 37.6 1.75 20 31 19 1.8 3.5
24 44.6 2 25 38 24 2.05 4
30 52.6 2.5 32 42 30 2.55 4.5

Ανοίξτε τον κατάλογο της Beneri

Μοιραστείτε το άρθρο.....Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on linkedin
Linkedin
Share on email
Email