Βαρελοειδή ρουλεμάν

Ρουλεμάν, μονάδες και κελύφη Τα βαρελοειδή ρουλεμάν έχουν δύο σειρές στοιχείων κύλισης, κοινή εξωτερική τροχιά κύλισης και δύο εσωτερικές τροχιές κύλισης με κλίση ως προς τον άξονα του ρουλεμάν.

Τα βαρελοειδή ρουλεμάν είναι αυτορρύθμιστα ρουλεμάν    και έχουν ανοχή στην κακή ευθυγράμμιση του άξονα ως προς την έδραση του. Τα βαρελοειδή ρουλεμάν είναι σχεδιασμένα να παραλαμβάνουν βαριά ακτινικά φορτία καθώς και βαριά αξονικά φορτία και στις δύο κατευθύνσεις.    

Η απόδοση των ρουλεμάν δεν καθορίζεται απλά από φορτία και ταχύτητες λειτουργίας . Υπάρχει ένας αριθμός άλλων παραγόντων που συνεισφέρουν στην απόδοση ενός ρουλεμάν.
Σε μεγάλο βαθμό η απόδοση επηρεάζεται από την γεωμετρία των κυλίνδρων, των τροχιών κύλισης και του κλωβού, από την θερμική κατεργασία καθώς και από το φινίρισμα όλων των επιφανειών επαφής.
Στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των βαρελοειδών ρουλεμάν ανήκουν :

τα συμμετρικά στοιχεία κύλισης τα οποία αυτορρυθμίζονται, προσφέροντας βέλτιστη κατανομή του φορτίου κατά μήκος των τροχιών κύλιση

οι ανοχές των κυλίνδρων οι οποίοι κατασκευάζονται με αυστηρές ανοχές διαστάσεων και σχήματος. Κάθε στοιχείο κύλισης είναι κυριολεκτικά πανομοιότυπο σε μέγεθος και σχήμα με κάθε άλλο ενός συγκεκριμένου ρουλεμάν. Αυτό βελτιστοποιεί την κατανομή του φορτίου επάνω στα κυλινδράκια και μεγιστοποιεί την διάρκεια ζωής του ρουλεμάν

το προφίλ των στοιχείων κύλισης το οποίο καθορίζει την κατανομή φόρτισης στο σημείο επαφής μεταξύ στοιχείου κύλισης και τροχιάς. Ένα ειδικό προφίλ κατανέμει πιο ομοιόμορφα το φορτίο αποτρέποντας στιγμιαίες υπερφορτίσεις στα άκρα των στοιχείων κύλισης επεκτείνοντας έτσι την ζωή του ρουλεμάν.

τα στοιχεία κύλισης τα οποία είναι αυτοοδηγούμενα και περιλαμβάνουν ελεύθερο δακτυλίδι οδήγησης ανάμεσα στις δύο σειρές των κυλίνδρων. Ο δακτύλιος οδήγησης κατευθύνει τα στοιχεία κύλισης με τρόπο που να εισέρχονται στη ζώνη φόρτισης σε βέλτιστη θέση.

ο κλωβός ο οποίος κατασκευάζεται με προδιαγραφές ανοχής στις υψηλές θερμοκρασίας και όλους τους τύπους λιπαντικών

Μοιραστείτε το άρθρο.....Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on linkedin
Linkedin
Share on email
Email