Εξαρτήματα Ρουλεμάν

Adapter sleeves Στα εξαρτήματα περιλαμβάνονται οι σφιγκτήρες συνάρμοσης και εξάρμοσης, τα περικόχλια και οι ασφάλειες στερέωσης.

Οι σφιγκτήρες συνάρμοσης παραδίδονται πλήρεις με περικόχλιο και ασφάλεια και χρησιμοποιούνται στην τοποθέτηση ρουλεμάν με κωνική οπή πάνω σε κυλινδρικούς άξονες. Διατίθενται για μετρικούς άξονες καθώς και άξονες με διαστάσεις σε ίντσες.

 
Υδραυλικά περικόχλια

Μοιραστείτε το άρθρο.....Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone