Εξαρτήματα Ρουλεμάν

Adapter sleeves Στα εξαρτήματα περιλαμβάνονται οι σφιγκτήρες συνάρμοσης και εξάρμοσης, τα περικόχλια και οι ασφάλειες στερέωσης.

Οι σφιγκτήρες συνάρμοσης παραδίδονται πλήρεις με περικόχλιο και ασφάλεια και χρησιμοποιούνται στην τοποθέτηση ρουλεμάν με κωνική οπή πάνω σε κυλινδρικούς άξονες. Διατίθενται για μετρικούς άξονες καθώς και άξονες με διαστάσεις σε ίντσες.

 
Υδραυλικά περικόχλια

Μοιραστείτε το άρθρο.....Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on linkedin
Linkedin
Share on email
Email