Rolling Bearings and Industrial Spare Parts

Η Π. Δονούπογλου Α.Ε. είναι εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής των προϊόντων της SKF Σουηδίας και αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τα προϊόντα της Koyo Ιαπωνίας. Προσφέρει πλήρη σειρά βιομηχανικών ρουλεμάν και εδράνων, τα οποία υποστηρίζει με τεχνογνωσία, εξειδικευμένο προσωπικό πώλησης και τεχνικής υποστήριξης και το κυριότερο με την εξασφάλιση πως κάθε ρουλεμάν που αγοράζετε είναι γνήσιο.

Εκτός των ρουλεμάν σε εμάς θα βρείτε πλήρη γκάμα λιπαντικών για ρουλεμάν, εξαρτημάτων, εργαλείων άρμοσης & εξάρμοσης, καθώς και εργαλείων και οργάνων προληπτικής – διαγνωστικής συντήρησης που εξασφαλίζουν την σωστή και μακροχρόνια λειτουργία των ρουλεμάν σας.

 

                                                                                      SKF_authorized                       

 

Μια βασική εισαγωγή στα ρουλεμάν

Τα έδρανα χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: στα έδρανα ολίσθησης ή «κουζινέτα» (στην περίπτωση που αποτελούνται από δύο χωριστά τεμάχια) και στα έδρανα κύλισης ή «ρουλεμάν».

Τα έδρανα κύλισης γενικά αποτελούνται από δύο δακτυλίους, οι οποίοι είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε ανάμεσα τους να οδηγούνται στοιχεία κύλισης. Ο εσωτερικός δακτύλιος στερεώνεται πάνω στην άτρακτο, ενώ ο εξωτερικός στηρίζεται πάνω στη λεία επιφάνεια της βάσης του εδράνου. Τα στοιχεία κυλίσεως μπορούν να έχουν μορφή σφαίρας, κυλίνδρου, βαρελοειδούς κυλίνδρου, κόλουρου κώνου, βαρελοειδούς κόλουρου κώνου ή βελόνας.


Έτσι διακρίνουμε, ανάλογα με τη μορφή των στοιχείων κυλίσεως:

  • Σφαιρικά ή ένσφαιρα έδρανα κύλισης
  • Κυλινδρικά έδρανα κύλισης
  • Κωνικά έδρανα κύλισης
  • Βαρελοειδή έδρανα κύλισης
  • Βελονοειδή έδρανα κύλισης 

Σε όλα τα είδη, τα στοιχεία κύλισης συγκρατούνται μέσω ενός κλωβού σε ορισμένη απόσταση μεταξύ τους, που σε περίπτωση σφαιρικών στοιχείων κυλίσεως ονομάζεται και σφαιροθήκη.
Ανάλογα με τη διεύθυνση της δύναμης και τις ροπές φόρτισης των στηριζόμενων στοιχείων, τα ρουλεμάν χωρίζονται σε:

  • Εγκάρσια ή ακτινικά
  • Αξονικά ή ωστικά έδρανα
  • Έδρανα συνδυασμένης φόρτισης.

 Τα εγκάρσια έδρανα είναι κατάλληλα να παραλαμβάνουν κυρίως εγκάρσια φορτία και έχουν πάντοτε δακτυλιοειδή μορφή, ενώ τα αξονικά παραλαμβάνουν μόνο αξονικά φορτία και έχουν δισκοειδή μορφή. Τα έδρανα συνδυασμένης φόρτισης μπορούν να παραλαμβάνουν και αξονικά και εγκάρσια φορτία και έχουν δακτυλιοειδή ή δισκοειδή μορφή.
Τα ρουλεμάν επίσης διακρίνονται ανάλογα με το αν έχουν μια ή δύο σειρές σωμάτων κυλίσεως σε απλά (π.χ. μονόσφαιρα),διπλά ( π.χ. δίσφαιρα) , τριπλά ή εν γένει πολλαπλά ρουλεμάν.
Τέλος ανάλογα με τον τρόπο λειτουργία τους ονομάζονται σταθερά, διαιρούμενα ή αυτορρυθμιζόμενα.
Στα αυτορρυθμιζόμενα έδρανα, τα στοιχεία τους παρακολουθούν αυτόματα τηνπαραμόρφωση του στροφέα, η οποία προκαλείται από τη φόρτιση της ατράκτου, ενώ τα σταθερά έδρανα χρησιμοποιούνται για ατράκτους οι οποίες και μετά τη φόρτιση τους παραμένουν απαραμόρφωτες ή παραμορφώνονται ασήμαντα.

Τα σταθερά ρουλεμάν τοποθετούνται ώστε να εξασφαλιστεί η σύμπτωση των γεωμετρικών αξόνων ατράκτου – στροφέα και μπορεί να είναι μονόσφαιρα, δίσφαιρα και κυλινδρικά.
Τα αυτορρυθμιζόμενα έδρανα κατασκευάζονται ως δίσφαιρα και βαρελοειδή και χρησιμοποιούνται όταν δεν είναι δεδομένη η μόνιμη σύμπτωση αξόνων ρουλεμάν και ατράκτου.
Για τα ρουλεμάν, αυτό που παίζει ρόλο είναι η τριβή κύλισης. Προς το σκοπό αυτό υπολογίζεται ακόμα και η τριβή εκκίνησης κατά την αρχή της κίνησης και η τριβή τερματισμού στο τέλος της κίνησης.
Στην τριβή της κίνησης των εδράνων κύλισης έχουμε δύο περιπτώσεις:

  • Την τριβή κύλισης και
  • την τριβή κυλινδραρίσματος.

 Η τριβή κύλισης εμφανίζεται όταν δύο ελαστικά σώματα (π.χ. από χάλυβα) κυλίονται το ένα πάνω στο άλλο.
Μέσω της ελαστικής παραμόρφωσης δημιουργείται από το θεωρητικό σημείο επαφής ή τη γραμμή επαφής μια επιφανειακή επαφή, η οποία μάλιστα στην ελεύθερη κύλιση δύο στοιχείων μεταξύ τροχιών οδήγησης δίνει ένα ποσοστό ολίσθησης. Η τριβή κυλινδραρίσματος εμφανίζεται όταν δύο σώματα κυλίονται το ένα επί του άλλου, όπου υπάρχουν και ποσοστά κύλισης και ποσοστά ολίσθησης με βάση τους βασικούς νόμους της μηχανικής.

Τα βελονοειδή έδρανα κύλισης είναι αξιόλογα λόγω του μικρού απαιτούμενου χώρου τοποθέτησης έναντι των σφαιρικών και κυλινδρικών εδράνων κύλισης και της σχετικά μεγάλης φόρτισής τους.

Τα Κωνικά ρουλεμάν είναι μοναδικά σχεδιασμένα στο να διαχειρίζονται ταυτόχρονα (thrust) αξονικά και ακτινικά φορτία. Αποτελούνται από τέσσερα διαφορετικά εξαρτήματα: την θήκη, τον κώνο, τα στοιχεία κύλισης και τον κλωβό.
Η ιδιαιτερότητα της κατασκευής των κωνικών ρουλεμάν είναι η γωνία εφαρμογής των στοιχείων κύλισης στους κλωβούς, σύμφωνα με την οποία διαφοροποιούνται το μέγεθος των αξονικών και ακτινικών φορτίων που αυτά μπορούν να δεχτούν.

Τα βαρελοειδή ρουλεμάν έχουν δυο σειρές βαρελάκια με μια κοινή τροχιά κύλισης στο εξωτερικό δαχτυλίδι και δυο ξεχωριστές τροχιές κύλισης στο εσωτερικό. Τα βαρελοειδή ρουλεμάν είναι ιδανικά για εφαρμογές με μεγάλα ακτινικά φορτία σε συνδυασμό με μεγάλα αξονικά φορτία και προς τις δυο κατευθύνσεις. Αυτός ο σχεδιασμός τα κάνει αναντικατάστατα σε πολύ απαιτητικές εφαρμογές.

Διαβάστε περισσότερα …

Μοιραστείτε το άρθρο.....Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on linkedin
Linkedin
Share on email
Email