Maintenance and Condition Monitoring Tools & Devices

Προϊόντα συντήρησης  Όργανα Μέτρησης – Ελέγχου και Διαγνωστικής Συντήρησης  

Σήμερα, οι διευθυντές συντήρησης αντιμετωπίζουν ένα δύσκολο έργο: Παρόλο που το προσωπικό τους μπορεί να είναι αξιόλογο, έχουν ένα μεγάλο αριθμό μηχανημάτων να επιθεωρήσουν και ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ακολουθήσουν ακριβείς πρακτικές συντήρησης. Επιπλέον, η συντήρηση εξοπλισμού γίνεται όλο και πιο περίπλοκη λόγω της διαρκούς τεχνολογικής προόδου, και οι νόμοι για το περιβάλλον και την ασφάλεια γίνονται συνεχώς πιο αυστηροί, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στη διαδικασία αυτή σε σχέση με πριν. 

Η μέγιστη διάρκεια ζωής των ρουλεμάν μπορεί να επιτευχθεί με τη σωστή συντήρηση και διαχείριση τους. Τα κατάλληλα Μηχανικά Εργαλεία Συντήρησης, οι Θερμαντήρες, τα Όργανα Μέτρησης, τα κατάλληλα Εργαλεία Άρμοσης και Εξάρμοσης και η ορθή Λίπανση, συντελούν στη Λειτουργία χωρίς Προβλήματα των μηχανολογικών εγκαταστάσεων μιας βιομηχανίας, μεγιστοποιώντας την απόδοση των μηχανημάτων, ενώ συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Η πρόωρη φθορά των ρουλεμάν οφείλεται σε:

16% Κακό Μοντάρισμα 

36% Ελλειπή λίπανση 

14% Ξένα σώματα

34% Κόπωση, υπερφόρτωση, πλημμελή συντήρηση

Η Π. Δονούπογλου Α.Ε. προσφέρει ένα ευρύ φάσμα οργάνων προληπτικής – διαγνωστικής συντήρησης, εργαλείων για την μηχανική συνάρμοση ρουλεμάν, επαγωγικών συσκευών και άλλων προϊόντων συντήρησης

 

   spm           SKF_authorized                LIMIT_LOGO

Μέθοδος SPM:  Αξιόπιστη Επιλογή

Σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία μια βιομηχανικής επιχείρησης εξαρτάται από την αξιοπιστία και την αποδοτικότητας της παραγωγικής της διαδικασίας. Η καρδιά μιας τέτοιας ελεγχόμενης παραγωγής είναι η διαγνωστική συντήρηση.

Η συνεχής φροντίδα των επενδύσεων μιας βιομηχανίας δίνει το πλεονέκτημα της αναγνώρισης πιθανών δυσλειτουργιών πριν δημιουργήσουν οποιοδήποτε πρόβλημα. Η SPM είναι ο εφευρέτης της Μεθόδου Κρουστικών Παλμών (Shock Pulse Measurement), η οποία αποτελεί την πιο αξιόπιστη και οικονομική μέθοδο για την διάγνωση προβλημάτων ρουλεμάν και λίπανσης.

Σε συνδυασμό με τη μέθοδο VIB, Μέτρηση Εύρους Κραδασμών (Vibration Severity Μeasurement), για τη διάγνωση προβλημάτων ζυγοστάθμισης, ευθυγράμμισης και χαλαρών μηχανικών μερών, και την EVAM Ανάλυση Εύρους Κραδασμών (Evaluated Vibration Analysis Method), για εξειδικευμένη ανάλυση των δεδομένων, η SPM προσφέρει ολοκληρωμένη διάγνωση για κάθε μηχανικό πρόβλημα.

SPM_460x280Η μοναδικότητα της μεθόδου SPM είναι ότι πέρα από τις μετρήσεις, αξιολογεί την κατάσταση των μηχανημάτων, άμεσα και απλά σε τρία χρώματα (κόκκινο, κίτρινο, πράσινο), ενώ ταυτόχρονα αναλύει και αξιολογεί σε βάθος τα δεδομένα, για άμεσα αξιοποιήσιμα αποτελέσματα.

To λογισμικό επεξεργασίας Condmaster® Pro δέχεται τα δεδομένα των μετρήσεων και υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες διαγνωστικής συντήρησης, όπως σωστό χρονικό προγραμματισμό, γραφήματα τάσεων, στατιστικά και αναφορές.

Η σειρά προϊόντων της SPM περιλαμβάνει, Φορητά Όργανα συμβατά με Η/Υ, και λογισμικό τα οποία είναι επεκτάσιμα, συστήματα συνεχούς ελέγχου, Online, εξαρτήματα για μετρήσεις από απόσταση, συστήματα ευθυγράμμισης lazer, όργανα εγκεκριμένα για εκρηκτικά περιβάλλοντα κ.ά.

Πλεονεκτήματα

 • Έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων πολύ πριν εξελιχθούν σε βλάβη
 • Αποφυγή αιφνίδιων σταματημάτων της παραγωγής
 • Μείωση κόστους ανταλλακτικών
 • Μείωση κόστους ανθρωποωρών

Διαβάστε περισσότερα …

BEARING CHECKER
Η Διαγνωστική Συντήρηση στο χέρι σας…
  
Το Bearing Checker χρησιμοποιεί για τον έλεγχο των ρουλεμάν την μέθοδο των κρουστικών παλμών Shock Pulse Measurement-SPM (Μέθοδος Κρουστικών Παλμών), η οποία αποτελεί την πιο αξιόπιστη και οικονομική μέθοδο για την διάγνωση προβλημάτων ρουλεμάν και λίπανσης. Η μοναδικότητα της μεθόδου SPM είναι ότι πέρα από τις μετρήσεις, αξιολογεί την κατάσταση των μηχανημάτων, άμεσα και απλά σε τρία χρώματα (κόκκινο, κίτρινο, πράσινο), ενώ ταυτόχρονα αναλύει και αξιολογεί σε βάθος τα δεδομένα, για άμεσα αξιοποιήσιμα αποτελέσματα.
 
Το Bearing Checker είναι:
 • το πρώτο φορητό όργανο μέτρησης κρουστικών παλμών σε μέγεθος τσέπης
 • μετρά με υπέρυθρες τη θερμοκρασία της επιφάνειας των μηχανημάτων
 • λειτουργεί ως στηθοσκόπιο για τον έλεγχο θορύβου
 • δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις
 • δε χρειάζεται ειδική εκπαίδευση
 • κάνει τη διαγνωστική συντήρηση οικονομικά εφικτή σε όλους
 • εφοδιασμένο με όλα τα πρόσθετα απαραίτητα αξεσουάρ (probes) για να μετράμε ρουλεμάν των οποίων η πρόσβαση είναι δύσκολη ή και αδύνατη.
Το Bearing Checker μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε όλα τα περιστρεφόμενα μηχανήματα, όπως ηλεκτροκινητήρες, ανεμιστήρες, αντλίες και σε πλήθος βιομηχανικών εφαρμογών.

Διαβάστε περισσότερα …


SKF Condition monitoring 

Το condition monitoring είναι η διαδικασία αξιολόγησης της κατάστασης ενός μηχανήματος ενώ αυτό λειτουργεί. Το Condition monitoring όχι μόνο βοηθά τους εργαζόμενους μίας εγκατάστασης να περιορίσουν τις πιθανότητες καταστροφικών βλαβών, αλλά τους επιτρέπει να παραγγείλουν εξαρτήματα εκ των προτέρων, να προγραμματίσουν το εργατικό δυναμικό και να προγραμματίσουν άλλες επισκευές κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας. 

Πληροφορίες προϊόντων 

Λάβετε υπόψη σας ότι με τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να μεταβείτε σε πληροφορίες οι οποίες διατίθενται μόνο στην Αγγλική γλώσσα.  

 Βασικά προϊόντα           Φορητές συσκευές και συσκευές συλλογής δεδομένων             Συστήματα επιθεώρησης             Συστήματα επιτήρησης            Αισθητήρες και συστήματα επαγωγικών αισθητήρων απόστασης      Εργαλεία άρμοσης ρουλεμάν     Εξολκείς ρουλεμάν
Βασικά προϊόντα      Φορητές συσκευές      Συστήματα επιθεώρησης    Συστήματα επιτήρησης         Αισθητήρες      Εργαλεία άρμοσης         Εξωλκείς     

          Θερμαντήρες για άρμοση                  Θερμαντήρες για εξάρμοση                Υδραυλικές αντλίες και εγχυτήρες λαδιού             Υδραυλικά περικόχλια

Θερμαντήρες άρμοσης           Θερμαντήρες εξάρμοσης         Υδραυλικές αντλίες            Υδραυλικά περικόχλια


Όργανα μέτρησης και Εργαλεία Ακριβείας LIMIT

 

Τα σουηδικά όργανα μέτρησης και εργαλεία ακριβείας LIMIT εφοδιάζουν την βιομηχανία για πάνω από 100 χρόνια.
Τα προϊόντα LIMIT εξελίσσονται συνεχώς με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες και μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία προσφέροντας μια ευρεία γκάμα επιλογής προϊόντων από 500 και πλέον είδη, κατάλληλα και για τις πιο απαιτητικές μετρήσεις.
Η βιομηχανία και οι εφαρμογές της απαιτούν ακριβείς μετρήσεις από δέκατα του χιλιοστού έως και πολλών μέτρων. Η LIMIT διαθέτει όργανα με ακρίβεια μέτρησης από 1mm έως και 0,001mm, σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN. Ακόμα και σε περιπτώσεις δύσκολης πρόσβασης, για μετρήσεις με άνεση, η LIMIT διαθέτει όργανα και εργαλεία ειδικών διαστάσεων.
Για όλα τα προϊόντα της η LIMIT, διαθέτει, ανταλλακτικά, service και καλιμπράρισμα των οργάνων όταν απαιτείται.

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο.....Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on linkedin
Linkedin
Share on email
Email